Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov na internete

Spoločnosť Ford Motor Company Limited („Ford“) rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jej webové stránky a akékoľvek informácie zozbierané o vás budú predovšetkým použité na vykonanie ľubovoľnej vami požadovanej služby, a v druhom rade na zlepšenie služieb, ktoré vám ako spoločnosť poskytujeme. Uskutočňujeme to primeraným použitím informácií. Tieto informácie nebudú odhalené nikomu mimo spoločnosti Ford Motor Company Group¹, jej pričlenených alebo pridružených spoločností, jej agentúr, predajcov a koncesionárov, a ďalších spoločností, s ktorými spoločnosť Ford dohodla služby pre váš úžitok, a akýchkoľvek zmocnencov, poverencov alebo náhrad vyššie uvedených strán. Bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s právnymi opatreniami ohľadne ochrany dát a môžu sa preniesť do USA alebo krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru na účely obchodnej správy.

Ako jednotlivec máte právo zistiť, aké informácie o vás držíme a v prípade potreby uskutočniť opravy; máte tiež právo požiadať nás, aby sme tieto informácie nepoužívali. Vynaložíme všetko praktické úsilie, aby sme rešpektovali vaše želania. Môže sa však stať, že určitá legislatíva, predovšetkým súvisiaca s bezpečnosťou a finančnými reguláciami (napr. v styku so spoločnosťou Ford Credit), tomu môže zabrániť.Ak máte konkrétne otázky, ktoré nie sú zodpovedané v časti „Časté otázky“, pošlite, prosím, svoju otázku poštou na adresu Summit Motors Slovakia, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava.

¹Ford Motor Company Group, spoločnosť so sídlom v USA, („FMC“) v súvislosti s týmito Zásadami ochrany osobných údajov zahŕňa tie spoločnosti, v ktorých spoločnosť Ford vlastní aspoň 25 % danej spoločnosti (to zahŕňa i spoločnosť Mazda).

Súbory „cookie“

Čo je „cookie“?

Cookie je textový reťazec informácií, ktoré webová stránka prevedie do súboru „cookie“ v prehliadači na pevnom disku vášho počítača, aby si webová stránka „pamätala“, kto ste. Súbory „cookie“ pomáhajú webovej stránke usporiadať obsah tak, aby rýchlejšie vyhovoval vašim preferovaným záujmom – väčšina významných webových stránok používa súbory „cookie“. Súbory „cookie“ samé osebe nie je možné použiť na vašu identifikáciu. Súbor „cookie“ obvykle obsahuje názov domény, z ktorej „cookie“ pochádza, „životnosť“ súboru „cookie“, a hodnotu – zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo.

Na tejto webovej stránke sa používajú dva druhy súborov „cookie“:

Ako sa používajú „cookie“ na tejto lokalite a aké informácie sa zbierajú.

„Cookie“ relácie sa používajú:

Trvalé „cookie“ sa používajú:

Súbory „cookie“ tretích strán
Tretie strany poskytujú prostredníctvom tejto lokality súbory „cookie“. Používajú sa na nasledujúce účely:
pre reklamy na našej lokalite a na sledovanie, či používatelia na tieto reklamy klikli,

Ako odstrániť súbory „cookie“

Akékoľvek súbory „cookie“, ktoré sa nainštalovali do priečinka so súbormi „cookie“ vášho prehliadača, môžete jednoducho odstrániť. Napríklad ako užívate Microsoft Windows Prieskumník:
Otvorte program Windows Prieskumník.
Kliknite na tlačidlo „Hľadať“ na paneli nástrojov.
Do vyhľadávacieho poľa pre priečinky a súbory napíšte „cookie“.
V poli „Kde hľadať“ zvoľte „Tento počítač“.
Kliknite na „Vyhľadať“.
Dvakrát kliknite na priečinky, ktoré sa nájdu.
Zvoľte ľubovoľný požadovaný súbor „cookie“.
Stlačte tlačidlo „Delete“ na klávesnici.
Ak nepoužívate program Microsoft Windows Prieskumník, zvoľte „cookie“ vo funkcii pomocníka a vyhľadajte informácie, kde hľadať priečinok so súbormi „cookie“.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® sú ochranné známky spočnosti Ford alebo jej pridružených spoločností.

Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a technických špecifikácií modelov a produktov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho autorizovaného predajcu Ford. Tento katalóg obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov. Montáž príslušenstva môže mať vplyv na spotrebu paliva Vášho vozidla. *Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa. Podrobnosti získate cez ikonu "Záruka" pri každom zobrazenom produkte alebo od Vášho predajcu Ford. Značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company je pod licenciou. Názov a logo iPhone/iPod sú duševným vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov.